edicions anteriors

1998

Àlex Corretja
millor esportista
Arantxa Sánchez-Vicario
millor esportista