CURS

Desenvolupament directiu per a entitats esportives

Programa formatiu dirigit a gerents i directors de federacions i clubs esportius catalans.

2a EDICIÓ

Curs de Desenvolupament Directiu

El Curs de Desenvolupament Directiu proporciona els coneixements i l’aprenentatge per al desenvolupament de les capacitats i les habilitats necessàries per a la gestió estratègica i directiva en entitats esportives, posant èmfasi en els processos de gestió del canvi sense oblidar la gestió del dia a dia.


Formació
50 hores lectives.


Lloc
Oficines UFEC
Rambla Catalunya, 81 Pral
08008 Barcelona.


Professorat
Classes magistrals impartides per professors de la Euncet Business School.

En col·laboració amb:

INFORMA'T

Sobre el curs i activitats relacionades al 934 874 575 o omple el següent formulari:

  Beneficis

  Adquireix una visió integradora i holística de la gestió empresarial.
  Domina les habilitats per a gestionar persones, treballar en equip i de manera col·laborativa per a maximitzar el desenvolupament personal i socioeconòmic a les organitzacions.
  Implementa un enfocament estratègic per a treballar amb un mètode sistemàtica en les diferents línies d’activitat de l’empresa alineant els seus objectius.

  Àrees d'estudi

  Mòdul 1. Direcció Estratègica i Models de Negoci

  Resum de continguts

  • Naturalesa de la Direcció Estratègica.
  • Estratègia Competitiva.
  • Anàlisi de Recursos i Capacitats.
  • Anàlisi Interna i de l’Entorn.
  • Sistema de Direcció per Objectius i Correcció de l’Estratègia.
  • Anàlisi de Recursos i Capacitats.
  • Generació i anàlisi de Models de Negoci.
  • Planificació estratègica i Plans Funcionals.

  Competències

  Capacitat per a identificar i assimilar les funcions de la direcció general dins de l’empresa i la seva missió.

  Habilitat per a dissenyar, implantar i gestionar el pla estratègic d’una empresa. Capacitat per a elaborar programes i pressupostos.

  Capacitat per a analitzar una organització atenent la seva relació amb el context econòmic i social així com amb les seves característiques internes.

  Mòdul 2. Direcció, Motivació i Lideratge de persones

  Resum de continguts

  • Context per a les habilitats directives i estructures de possibilitat en la gestió de les persones en els clubs esportius.
  • Exercitar habilitats directives per a l’optimització de l’acompliment: posicionament directiu.
  • Proporcionar el desenvolupament d’habilitats directives relacionades amb el lideratge orientant-se al resultat des de la sinergia de les diferències.
  • El Directiu com a líder. Tipologies de lideratge.
  • Estratègia comunicacional en les relacions amb col·laboradors.

  Competències

  Capacitat per a reconèixer els tipus d’organització i els estils de direcció.

  Capacitat per a identificar els nous models d’organització d’acord amb l’entorn i l’escenari de direcció.

  Coneixement de l’impacte del rol directiu en l’organització que, partint del pla
  personal-professional, es tradueix en el compliment individual i organitzacional.

  Mòdul 3. Anàlisi financer i control de gestió.

  Resum de continguts

  • Fonaments dels Estats Financers.
  • Anàlisi Econòmica i Anàlisi Financera.
  • Control de Gestió i Sistema Pressupostari.
  • Projeccions Financeres.
  • Ràtios i Interpretació de la Informació financera.

  Competències

  Capacitat per a interpretar un balanç, un compte de resultats, i diagnosticar la situació patrimonial i financera de l’organització.

  Habilitat per a analitzar l’estat econòmic i financer de l’organització.

  Habilitat per a identificar el tipus d’informació necessària per a aconseguir finançament tant per a projectes d’inversió com per a les necessitats de tresoreria.

  Mòdul 4. Marc Jurídic i Compliance

  Resum de continguts

  • La funció legal en el si de l’organització i la relació dels directius amb el Departament jurídic.
  • El mapa de riscos legals de les organitzacions (due diligence legal i identificació de les grans àrees de risc de les organitzacions).
  • Àrees de risc legal especialment problemàtiques: Compliance penal, Normativa sectorial en sectors regulats, protecció de dades, drets d’imatge, publicitat, etc.
  • Règim de responsabilitat dels directius i consellers de les organitzacions.

  Competències

  Capacitat de relació amb la funció legal en el marc de les organitzacions.

  Capacitat per a Identificar les principals àrees de risc legal en les organitzacions.

  Coneixement del règim de responsabilitat en el qual qualsevol directiu d’una organització podria incórrer.

  Millora en la presa de decisions empresarials integrant la gestió dels riscos legals.

  Mòdul 5. Màrqueting, Estratègia Comercial i Noves fontes d'Ingressos

  Resum de continguts

  • La importància del disseny de pla de màrqueting.
  • La importància del disseny d’un pla comercial.
  • Activació de patrocinis.
  • Màrqueting digital.
  • Com generar ingressos amb recursos limitats.
  • Com valorar i monetitzar els punts forts d’una organització esportiva.
  • Gestió del caos econòmic cap a una organització sostenible.
  • CASE STUDIES:
  • Màrqueting des del punt de vista d’una federació territorial.
  • Màrqueting des del punt de vista d’un Club.
  • Màrqueting des del punt de vista d’una Competició.

  Competències

  Capacitat per a diagnosticar, planificar i gestionar un pla estratègic de màrqueting.

  Comprendre l’Ecosistema Digital.

  Com gestionar Institucions Esportives en situacions econòmiques complicades.
  “Màrqueting de Guerrilla”: com fer diners sense diners (“imaginació al poder”)

  Aplicació d’un pla estratègic de màrqueting en 3 escenaris diferents (diferents visions):
  1) Federació esportiva territorial
  2) Club professional en època de crisi
  3) Institució internacional: Com Internacionalitzar les activitats i els ingressos

  Mòdul 6. Gestió d'esdeveniments esportius

  Resum de continguts

  • Punts a tenir en compte en l’organització d’un esdeveniment esportiu.
  • Estratègia de disseny d’accions.
  • Cerca de patrocinis.
  • Pla de comunicació.
  • Execució del propi esdeveniment.
  • Avaluació de resultats.

  Competències

  Capacitat per a conèixer un esdeveniment esportiu des de dins.

  L’esdeveniment, explicat en primera persona pel seu organitzador.

  L’alumne obtindrà les eines necessàries per a poder desenvolupar un esdeveniment propi.

  Equip docent i direcció

  Pere Mañé

  General Manager i Assessor en Business Strategy.
  P.D.G. a IESE Business School.

  Mònica Utrera

  Directora i Fundadora de Eidos Competencies, Consultoria de Gestió de Talent. Experta en Coaching Executiu, Estratègia Empresarial…

  Yolanda González

  Directora General i Fundadora de FEEL LEGAL, Legal Compliance Mananager a FIEC.

  José Moya

  Director en La Liga Business School.

  Noèlia Hurtado

  Consultora i Directora de TOPTEN. Experta en creació i expansió de negocis.

  Pedro Amezua

  Director d’esdeveniments a Peanuts&Monkeys.