El projecte

EL PROJECTE

SPEY Sport for Prevention of Extremism in Youth (Esport per a la prevenció de l’extremisme en els i les joves) i els programes i eines que se’n deriven han estat desenvolupades per donar suport a la implementació de les directrius d’activitat física de la Unió Europea. El projecte SPEY està alineat amb la implementació de les recomanacions del Consell Europeu sobre activitat física i benestar.

 

El projecte SPEY, capitanejat per la UFEC, combina la pràctica esportiva i l’aprenentatge de competències transversals amb l’objectiu de minimitzar els factors de risc que intervenen en el procés de radicalització en els joves. Entès que l’extremisme usa sovint l’exclusió social com a catalitzadora de certs discursos d’odi, SPEY també busca millorar els canals d’integració i la xarxa de suport de persones en risc d’exclusió social mantenint sempre una visió de gènere transversal en tot el projecte. Liderat per acadèmics reconeguts, SPEY vol produir eines capaces de mesurar l’efectivitat dels programes destinats a la prevenció de l’extremisme a través de l’esport.

METES

El projecte està enfocat a assolir dos objectius generals:

Desenvolupar un programa socioesportiu amb l’objectiu de prevenir els processos d’adopció de qualsevol tipus d’idees o comportaments violents en els joves. Al llarg de la seva implementació i sabent que l’extremisme usa sovint l’exclusió social com catalitzadora de certs discursos d’odi, SPEY també treballa per millorar tant els canals d’integració com la xarxa de suport de joves vulnerabilitzats. El programa està creat per experts en educació, psicologia i esport, i validat per un grup d’acadèmics del procés de radicalització. Enfocat en la pràctica esportiva, l’activitat física i les competències transversals, SPEY vol contribuir a millorar contextos que enfronten diferents problemàtiques socials. El projecte està dissenyat i aplicat amb perspectiva transversal de gènere. També en cooperació constant amb diferents actors rellevants, tals com les administracions locals, les federacions esportives, clubs o ONGs

Desenvolupar eines de mesura basades en l’anàlisi de la literatura acadèmica dels processos de radicalització i la seva prevenció a través de la seva aplicació pràctica. En aquest sentit, diversos indicadors capaços de mesurar l’eficiència del programa seran desenvolupats. Amb això SPEY espera contribuir en el debat entorn l’efectivitat de l’ús de la pràctica esportiva com mesura preventiva dels processos d’adopció d’idees i comportaments emmarcats en l’extremisme violent.

A més, SPEY vol assolir certs objectius específics, alguns d’ells derivats dels generals:

Augmentar i enfortir les relacions positives dins la comunitat:
volem millorar els canals d’integració i la cohesió social

 

Millorar les habilitats dels joves i els seus valors:
el nostre objectiu és oferir formació i entrenament als i les joves a través de l’esport i les competències transversals.

Millorar el benestar i la salut:
treballem pel benestar a través de la pràctica esportiva.

Reforçar la cooperació
entre els diferents actors socials:
creem un triangle d’intervenció entre l’administració pública, les organitzacions esportives i les entitats i ONGs locals.

D’aquesta manera, augmentem el nombre d’actors socials coneixedors del fenomen perquè puguin intervenir en la prevenció de les causes que hi intervenen.

Compartim el projecte amb actors socials d’altres països de manera que pugui ser replicat i implementat en diferents
contextos.

 

TIMELINES

Diferents accions amb els socis d’arreu d’Europa s’estan duent a terme per aconseguir els objectius del projecte SPEY, tals com:

1. Gestió de projecte

Estem duent a terme una monitorització exhaustiva de la programació del projecte posant un especial èmfasi en les trobades internacionals que tenen lloc entre els socis del projecte SPEY. L’objectiu d’aquestes trobades és crear el marc del projecte, les tasques especifiques de cada soci, la temporalització de cada activitat, la metodologia i la recollida de dades, les eines de selecció i avaluació, etc.

2. Mòduls de formació

L’objectiu dels mòduls és compartir l’experiència de l’aplicació i l’avaluació del programa esportiu als socis i actors socials de diferents països. En aquests mòduls de formació, diferents experts que han estat implementant el programa expliquen els resultats del projecte. En aquest aspecte, s’inclouen els desafiaments que han sobrevingut, els èxits i fracassos, el feedback dels participants i les propostes de millora.

3. Desenvolupament del programa socioesportiu i comprovació

L’objectiu és desenvolupar el marc general del projecte a partir de la revisió de la literatura acadèmica. Aquest inclou: cada sessió d’activitats transversals i esportives, les sortides lúdiques a esdeveniments esportius, les rutes de senderisme, voluntariat, etc. Al final del procés, les activitats seran validades pels diferents socis del projecte amb l’objectiu de rebre un feedback per part seva.

4. Avaluació

Tots els socis participen en l’avaluació del projecte en totes les seves etapes de creació i aplicació. Els participants també avaluen el projecte. Totes aquelles propostes de millora seran incorporades amb l’objectiu de minimitzar els factors de risc que intervenen en el procés de radicalització i seran incorporades a la guia d’eines d’SPEY.

5. Creació d’un Toolkit (guia d’eines) del projecte

Tota la informació investigada, rellevant i validada del projecte està essent transferida al manual SPEY amb l’objectiu de poder ser usat per altres organitzacions a l’hora de replicar el projecte i formar els professionals. Una secció sobre com involucrar els clubs esportius i captar joves participants per aquestes organitzacions també està inclosa.

6 .Comunicació i disseminació dels resultats del projecte:

La pàgina web d’SPEY conté tota la informació i notícies del projecte. Aquesta també és la plataforma per compartir el manual de bones pràctiques. Xarxes socials, revistes científiques, newsletters i trobades amb diferents socis faran difusió del programa. Finalment, tres conferències internacionals presenten i promouen el projecte en l’àmbit internacional.

També, més enllà de les accions generals:

L’impacte del projecte SPEY espera mantenir-se en el temps esforçant-se per assolir accions especifiques, tals com:

  • Encoratjar els joves participants del projecte a participar en altres programes formatius com INSERsport perquè puguin tenir accés al mercat laboral.
  • Treballar per assolir la igualtat de gènere.
  • Crear llaços de mentoria entre els participants del projecte. Els participants compartiran el que han après amb altres joves participants en la segona fase, en altres projectes esportius o en programes duts a terme pel Departament d’Acció Social de la UFEC. D’aquesta manera, volem garantir que els joves tinguin rols vitals vàlids en les seves vides.