Documentació

Pots descarregarte documentació relacionada amb La Unió.

Procés electoral Ufec 2016
Certificat Proclamació Definitiva
Certificat Proclamació Definitiva
Proclamació de candidatures definitives
Proclamació de candidatures definitives i candidatura guanyadora
Acord de convocatòria d'eleccions 
Acord de convocatòria d'eleccions 
Aprovació del cens definitiu
Aprovació del cens definitiu
Reglament electoral
Reglament electoral
Calendari electoral
Calendari electoral
Composició de la Junta Electoral
Composició de la Junta Electoral
Cens electoral definitiu
Cens electoral
Legislació esportiva
Legislació Esportiva
Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport.
Legislació Esportiva
Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.
Imatge corporativa
Logotip Horitzontal JPG
Logotip de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya en JPG (disseny horitzontal)
Logotip vectorial
Logotip de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya vectorial
Logotip vertical JPG
Logotip de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya en JPG (disseny vertical)
Compliment normatiu
Reglament del departament de Compliment Ètic i Normatiu
Reglament del departament de Compliment Ètic i Normatiu
Codi Ètic i de Conducta
Codi Ètic i de Conducta
Protocol d’idoneïtat dels i les membres del Consell Directiu
Protocol d’idoneïtat dels i les membres del Consell Directiu
Manual de prevenció de riscos penals
Manual de prevenció de riscos penals
Manual de procediments de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme
Manual de procediments de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme
Protocol per la prevenció de tot tipus d'assetjament i discriminació en l'entorn laboral
Protocol per la prevenció de tot tipus d'assetjament i discriminació en l'entorn laboral
Compromís del Consell Directiu
Compromís del Consell Directiu amb el compliment normatiu, el comportament ètic i la bona gestió