PROPOSTES SOBRE

Infraestructures
esportives

PROPOSTES SOBRE

Promoció i foment
de l’esport

PROPOSTES SOBRE

Projecció
internacional

Els clubs de la ciutat i les federacions esportives han participat en l’elaboració de diferents propostes amb l’objectiu d’explicar a tots els candidats a les eleccions municipals de Barcelona quines són les necessitats de l’esport per recuperar la capitalitat esportiva de la ciutat.

Infraestructures esportives

1
Pla d’infraestructures esportives municipals

Crear aquest instrument municipal, consensuat amb el sector, per gestionar de forma coherent les instal·lacions i espais esportius, els seus usos, les renovacions del parc actual i les noves construccions, així com les línies d’ajuda per a les entitats esportives* sense ànim de lucre per a la renovació de les seves infraestructures.

* Entitat esportiva sense ànim de lucre: club, federació, consell esportiu, unió de clubs, ufec, associació esportiva escolar.

2
Construcció de més equipaments esportius
Execució del MIEB per equiparar-nos a la resta del país. Acabar la xarxa bàsica d’equipaments esportius, invertint un mínim de 60 milions d’euros per fer, com a mínim: 4 pistes atletisme, 3 piscines cobertes, 9 camps grans, 1 sala gimnàstica, 14 pavellons, 9 pistes poliesportives. Barcelona necessita, per exemple: més camps de rugbi, un camp de futbol americà, camp de petanca, tir amb arc cobert, un centre municipal de gel, espais per pesca i càsting, zones pel beach tennis, un circuit fix i tancat de ciclisme en carretera, més pistes de bàsquet, rocòdroms, un espeleòdrom o instal·lacions a peu de platja per practicar el submarinisme, entre altres.
3
Impulsar el Parc del Fòrum Esportiu
Impulsar, conjuntament amb el sector esportiu, el Parc del Fòrum Esportiu. D’aquesta manera, es podrien recuperar espais morts o que s’utilitzen un cop a l’any per fer pistes poliesportives semicobertes pels clubs i entitats esportives de Barcelona.
4
Crear el cinturó esportiu de Barcelona
Creació del cinturó esportiu de Barcelona cobrint les Rondes per esmenar el problema de falta d’espais esportius a la ciutat.
5
Recuperar el Palau d’Esports
Recuperar aquesta emblemàtica instal·lació del carrer Lleida per a usos esportius amb gestió concertada. L’espai va deixar d’acollir esdeveniments esportius a mitjans dels anys 90. Tenia una capacitat per a 6.500 espectadors, però amb la remodelació per a usos musicals, es va quedar en 1.850 persones. Esports com el taekwondo, el judo, el karate o la boxa haurien de tenir la seva seu de competicions i entrenaments a la ciutat de Barcelona. No hi ha cap instal·lació a la ciutat que pugui acollir un esdeveniment d’entre 3 i 6 mil persones.
6
Impulsar el Centre Municipal d’Esports Nàutics i de Platja
Impulsar, conjuntament amb les federacions, el Centre Municipal d’Esports Nàutics i de Platja al Port Olímpic amb gestió concertada. És un espai per a la formació i la pràctica esportiva obert a tota la ciutat, pensat per complir les necessitats actuals no només de les federacions i els clubs, sinó també de les associacions veïnals.
7
Desenvolupar un Centre Municipal d’e-sports
Crear un Centre Municipal d’e-sports concertat amb les federacions. Seria un centre pel desenvolupament i formació en e-sports. Barcelona ha de mirar el futur i liderar les noves tendències.
8
Disponibilitat i concessió d’instal·lacions esportives
Garantir la disponibilitat d’instal·lació esportiva a tots els clubs de la ciutat i federacions. Renovació automàtica de les concessions a entitats sense ànim de lucre que hagin complert amb al seva finalitat fundacional. Prioritzar les entitats sense ànim de lucre en les noves oportunitats de gestió a la ciutat.
9
Adaptació d’instal·lacions esportives
Obrir una línia de subvencions per adequar les instal·lacions de clubs i federacions i adaptar-les als col·lectius de persones amb discapacitat.
10
Renovació d’instal·lacions esportives
Fer un pla de subvencions i suport per a la reforma i millora de les instal·lacions actuals de clubs i federacions sense ànim de lucre.
11
Eficiència energètica de les instal·lacions esportives
Obrir una línia de subvencions per implementar mesures d’eficiència energètica i accessibilitat a la xarxa municipal d’instal·lacions i als clubs. Política d’ajuts a l’eficiència energètica en els CEM’s.
12
Pla d’ús de les instal·lacions esportives escolars
Garantir la disponibilitat de més patis oberts per a la pràctica de competicions i activitat física i optimitzar els espais esportius ja existents a les escoles. És necessari obrir el pati de l’escola a l’esport organitzat. Per això, cal crear una dotació econòmica per poder fer esport organitzat al pati de les escoles i així poder donar serveis a clubs i entitats esportives que no tenen espai on fer esport i entrenament. Les escoles que entrin en aquest programa (vinculació amb clubs de la zona), han de tenir ajuts per al material esportiu específic per l’escola.
13
Illes de Salut i Esport
Fer “Illes de Salut i Esport” connectant CEMs, entitats esportives i CAPs per promoure una població més saludable.
14
CEM’s gratuïts per als majors de 65 anys
Gratuïtat als equipaments per als majors de 65 anys i que hagin estat abonats als CEMs 10 anys. Subvenció per part de l’Ajuntament a les entitats gestores per cobrir la despesa.
15
Exempció de l’IBI a entitats esportives
Exempció de l’IBI a les instal·lacions de les entitats esportives federades sense afany de lucre. Els clubs de Barcelona han d’abonar l’IBI i altres taxes municipals per l’ús de les instal·lacions, cosa que no succeeix en la pràctica totalitat de municipis, atenent al caràcter social de les entitats esportives.
16
Unificar criteris de preus públics
Unificar criteris en instal·lacions municipals de tots els districtes pel que fa tant a les tarifes de preus públics com a la normativa de sol·licitud i cessió d’espais en tots els districtes tenint en compte qüestions de quantitat de practicants per entitat i d’igualtat de gènere.
17
Espais per a seus de clubs
Cercar nous espais i emplaçaments per a les seus dels clubs en dependències municipals com centres cívics, casals, vivers d’entitats, etc.
18
Col·laboració amb les polítiques de l’administració
Procurar concertar amb el sector sense ànim de lucre les polítiques de l’administració, generant espais de debat i consens que ho faci possible. Cal una administració que confiï en el sector i els seus projectes.

Promoció i foment de l’esport

19
Crear una Tinença d’Alcaldia/Regidoria d’Esports
Crear una tinença d’alcaldia/regidoria d’Esports per donar rellevància política i capacitat de decisió a qui representa l’esport.
20
Descentralització de l’IBE
Assignar un tècnic específic d’esports a cada districte amb fàcil accés per a les entitats.
21
Mediació municipal en conflictes esportius
Crear un servei de mediació municipal en conflictes esportius a través del TAEC (Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya). En el tema del comportament en els recintes esportius es requereix major implicació dels ens locals, com a titulars de la majoria de recintes esportius de Catalunya. Barcelona podria liderar, com a capital, una prova pilot o una col·laboració en aquesta matèria.
22
Crear l’Observatori de l’Esport de Barcelona
Creació de l’Observatori de l’esport de Barcelona coordinat a l’empara de l’Observatori Català de l’Esport i amb participació majoritària del sector esportiu en els seus òrgans de decisió.
23
Incrementar la despesa per habitant en esport
Assolir una despesa d’un mínim de 60 euros/habitant en esport per arribar als 100 milions d’euros (Cultura en té 146).
24
Programa de patrocinadors de l’esport
Crear un programa de reconeixement a empreses que patrocinin l’esport amb les entitats de Barcelona.
25
Ajuts a esportistes menors federats
Recuperar els ajuts als esportistes menors federats de clubs de la ciutat, que havia estat de mig milió d’euros, per poder pagar l’assegurança obligatòria que la llei exigeix.
26
Més suport a l’esport femení
Crear un programa d’ajut i suport als clubs per desenvolupar l’esport femení. És necessita més promoció de l’esport femení en determinats barris on és més complicat motivar les noies a fer activitat esportiva.
27
Subvencions a projectes socials
Obrir una línia de subvenció per a projectes socials a través de l’esport perquè ho executin les entitats. També cal dotar de suport econòmic a clubs que incloguin a les seves files equips de persones amb diferents discapacitats per tal que aquestes siguin entrenades i ateses des de l’especialització que requereixen.
28
Exercici per a la gent gran a l’espai públic
Obrir una línia de subvenció per promocionar l’activitat esportiva per a la gent gran als espais públics i les entitats esportives.
29
Fons per a campus esportius
Millorar el programa de beques per a campus esportius.
30
Xarxa d’itineraris saludables
Crear, conjuntament amb les entitats, una xarxa d’itineraris saludables per passejar per la ciutat i crear rutes esportives per llocs d’interès cultural de Barcelona.
31
Oferta esportiva dels clubs federats a les escoles
Promoure l’enllaç entre escoles i entitats federades sense ànim de lucre. Buscar fomentar el multiesport en edat jove i la competició en edat més avançada, amb tècnics qualificats i formats per a l’entesa i la connexió entre escola-entitat. Disposar, sense cost, dels patis de les escoles per a l’ús de l’esport federat. Facilitar l’oferta esportiva dels clubs de la ciutat a les escoles.
32
Incrementar les hores d’esport a l’escola
Establir 4 hores d’esport a l’escola + els dimecres (“dimecres olímpic”) en horari lectiu per fer pràctica esportiva als clubs de la ciutat i per facilitar la conciliació familiar i la promoció de l’esport federat.
33
Foment de l’esport base a les escoles
Crear línies d’ajuda pels equips base de les escoles de Barcelona. Inversió i focalització per crear hàbits esportius als més petits.
34
Línia d’ajuts per a la pràctica esportiva als centres cívics
Oferir més oferta esportiva concertada amb les entitats esportives sense ànim de lucre en les activitats trimestrals que ofereixen els centres cívics dels diferents districtes de la ciutat.
35
Materials esportius
Implementar una línia de suport a les entitats esportives sense ànim de lucre pel material fungible esportiu.
36
Promoció de la pràctica esportiva
Iniciar campanyes per promocionar la pràctica esportiva com a benefici per a la salut i el desenvolupament integral de la persona a les escoles, empreses i universitats.
37
Més visibilitat de l’esport local
Incrementar la publicitat de les activitats dels clubs en mitjans municipals (Betevé, informació a centres cívics, TV al metro, etc.).
38
Ajuts per a esdeveniments locals
Obrir una línia de subvencions per a esdeveniments locals, estatals i internacionals. Més esforços en esdeveniments locals de clubs de la ciutat oferint ajudes, espais i més facilitats.
39
Cedir el Castell dels Tres Dragons
Cedir aquest edifici modernista situat al Parc de la Ciutadella per fer la Casa de l’Esport, en concertació amb la UFEC. L’objectiu és convertir aquest espai en el centre de la dinamització de l’activitat esportiva als carrers de Barcelona amb sales a disposició dels clubs per a conferències, reunions i formacions multidisciplinars.

Projecció internacional de Barcelona

40
Candidatura JJOO Estiu
Impulsar la candidatura per tornar a organitzar uns Jocs Olímpics d’Estiu (2032 – 2036). Per tal de tornar a posar Barcelona a la Lliga de Campions de l’esport mundial i recuperar el convenciment col·lectiu de ciutat emprenedora i pionera.
41
Implicació en la candidatura pels JJOO Hivern 2030
Potenciar el lideratge de l’Ajuntament en la candidatura per organitzar uns Jocs Olímpics d’Hivern (2030).
42
Sol·licitar la capitalitat de la Setmana Catalana
Donar suport a la Setmana Catalana, projecte presentat per les federacions esportives.
43
Creació d’una Agència Internacional de l’Esport
Organisme que estaria format per les federacions, la UFEC, els clubs i l’IBE per la recerca, planificació i programació de grans esdeveniments esportius internacionals. L’esport és la millor imatge que pot donar una ciutat a l’exterior i Barcelona és coneguda arreu per tots els èxits esportius i organitzatius que ha tingut. Aquesta agència també ha de tenir una línia d’ajuts a entitats per a l’organització d’esdeveniments internacionals a Barcelona i de suport en la promoció exterior com a ciutat esportiva.
44
Captació de seus internacionals
Treballar per captar seus d’entitats esportives internacionals oferint incentius fiscals i disposició de locals.
45
Captació de congressos internacionals
Captar congressos internacionals de l’esport i organitzar de nous en tots els àmbits de l’esport. Potenciar instal·lacions com la Fira de Barcelona a la Gran Via per aquest tipus d’esdeveniments.
46
Recuperar la Copa Amèrica
Implicar al sector esportiu en la Copa Amèrica.
47
Més aportacions als Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona
Augmentar les aportacions econòmiques als Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona.
48
Fons d’ajuts per a esdeveniments internacionals
Crear línies d’ajut per a esdeveniments internacionals de federacions esportives. Hi ha costos, com l’allotjament o el lloguer d’instal·lacions, que fan inviables projectes on s’han de portar molts esportistes internacionals.
49
Difusió d’esdeveniments internacionals
Millorar la difusió d’esdeveniments internacionals que ja es fan a Barcelona.
50
Agermanaments internacionals
Agermanament amb Lausana per buscar sinergies olímpiques.

Barcelona és la ciutat més olímpica del món. Només s'ha de reciclar aquest esperit i tothom a Barcelona s’hi apuntaria

Posar en valor el treball de les entitats esportives (sense afany de lucre) i donar totes les facilitats possibles per a la consecució dels seus fins

Els clubs tenim una bona capacitat d'imaginar projectes de promoció perquè coneixem molt bé la realitat dels nostres esports

La instal·lació on juga el nostre club pateix de problemes de filtracions d’aigua i humitats

S’han de crear nous equipaments per al districte Eixample Esquerra, com ara aprofitant la remodelació de la Model

Volem continuar oferint els magnífics equipaments esportius que hi ha a Barcelona per a l'organització d'esdeveniments internacionals, però que el pressupost destinat no vagi en detriment del que es pugui dedicar a l'esport base

Hem d’ajudar una mica més en la promoció de l'esport femení, ja que és difícil motivar a les noies a fer esport i, en general, es desmotiven amb més facilitat que els nois

Entitats com la nostra, que promou un esport minoritari a casa nostra com és el beach tennis (l’octubre de 2019 passa a ser olímpic), ens trobem sense un espai o seu física on poder desenvolupar la nostra activitat amb unes condicions de qualitat

Ocupem l'espai públic per manca d'espais habilitats, un espai sotmès a múltiples pressions

Necessitem més camps de rugbi. Ara només hi ha 3 i tenim el pitjor rati esportista/instal·lació en comparació d'altres capitals com Madrid, València o Sevilla

Podem dedicar el pavelló del carrer Sardenya 420 per a la pràctica multiesportiva al districte

S’han de buscar espais al centre perquè els clubs no s'hagin de desplaçar a zones més perifèriques com el litoral

Apostem per alinear els suports de les diferents institucions públiques que intervenen en un municipi a l’hora de concretar projectes amb projecció internacional

Si cobrim el Velòdrom d’Horta, es podria rendibilitzar i potenciar, amb Criteriums Internacionals nocturns, durant tota la temporada. Cosa que no es pot fer a hores d’ara

Barcelona és molt coneguda internacionalment, això ens ajuda a fomentar l'esport

A la nostra entitat ja hem arribat a un topall i no podem agafar més equips perquè no tenim espais. La major part del nostre pressupost se'n va al lloguer

En l’àmbit internacional es promociona bé i molt Barcelona. Però manca aquesta promoció interna. Per als d'aquí

Impulsar els esports i modalitats esportives menys conegudes avui però que poden ser una part dels èxits esportius del futur. Ningú es podia sospitar que el break-dance seria esport olímpic

Més relació entre l'esport escolar i els clubs dels barris o les federacions

Necessitem crear d'un circuit ciclista a Barcelona o als voltants

El bon temps, instal·lacions, aeroport, oferta hotelera i turisme han de ser cabdals per ser forts en qualsevol de les candidatures que es proposin des de les Federacions autonòmiques/nacionals a les europees/internacionals

L'administració ha de treballar com a peça angular i fent de balança davant el mercat esportiu

Rambla Catalunya 81, pral
08008 Barcelona
tel: 93 487 45 75 | fax: 93 488 04 75