Assumptes internacionals

En aquest apartat detallem la intervenció de La Unió en diversos assumptes del món de l'esport internacional.

Assumptes socials i culturals

Podeu descarregar-vos diversos documents a continuació.

Cultural and Social Affairs
Descobreix la relació de Catalunya amb el món de l'esport.
Get to know "La Unió"
Document que resumeix l'activitat de La Unió
Gestió d'instal·lacions

Gestionem instal·lacions diverses que están disponibles amb fins d’entrenament professional o per a esdeveniments esportius