Documentació

Pots descarregarte documentació relacionada amb La Unió.

Legislació esportiva
Legislació Esportiva
Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport.
Legislació Esportiva
Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.
Imatge corporativa
Logotip Horitzontal JPG
Logotip de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya en JPG (disseny horitzontal)
Logotip vectorial
Logotip de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya vectorial
Logotip vertical JPG
Logotip de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya en JPG (disseny vertical)
Compliment normatiu
Codi Ètic i de Conducta
Codi Ètic i de Conducta
Compromís del Consell Directiu
Compromís del Consell Directiu amb el compliment normatiu, el comportament ètic i la bona gestió
Documentació política de compres i pagaments
Condicions Generals de compra Grup UFEC
Condicions Generals de compra Grup UFEC