Serveis

Serveis de La Unió de Federacions Esportives de Catalunya

Servei Fiscal

El Servei Fiscal permet, a les federacions esportives catalanes, fer tot tipus de consultes tributàries i econòmiques.

Aquest és un servei d’assessorament econòmic en general i fiscal en particular i està a disposició d’aquelles federacions i clubs esportius que ho necessitin. És de caràcter totalment gratuït.

Les actuacions concretes del Servei Fiscal són les següents:

· Assessorament en general.
· Elaboració d’informes.
· Presentació de models tributaris.
· Pertenència al Grup de Treball sobre la Seguretat Social.
· Suport en la tramitació de signatures electròniques.
· Enllaç amb el Consell Català de l'Esport en temes fiscals.