Serveis

Serveis de La Unió de Federacions Esportives de Catalunya

Servei Jurídic

· El Servei Jurídic ofereix, a les federacions esportives catalanes, suport i assessorament en l'àmbit legal esportiu.

· Aquest servei es troba a disposició de totes aquelles federacions que ho desitgin i té caràcter gratuït. 

· Es poden fer tot tipus de consultes sobre l'aplicació del dret esportiu: Llei de l'esport, Decret de federacions, Decret de clubs, estatuts, legislació estatal i internacional, així com de matèries relacionades amb el funcionament de les federacions.

· Acompleix una funció informativa i orientativa sobre què cal fer, on adreçar-se i possibles procediments que cal seguir davant problemes o dubtes de tipus legal.

· És un servei específic d'assessorament, en cap cas de tramitacions ni d'actuacions explícites davant les instàncies esportives o la justícia ordinària.