Serveis

Serveis de La Unió de Federacions Esportives de Catalunya

Àrea Internacional

 

La UFEC ha aconseguit posicionar-se com a entitat esportiva influent i important a Europa. La internacionalització és una via de prosperitat i projecció de l'esport català.
 
L'Àrea Internacional de la UFEC té les següents funcions:
 
- Col·laborar en diversos projectes amb diferents organitzacions europees;  Think Tanks, Comitès Olímpics, Unions de Federacions, universitats, administracions, ONG's, etc.
 
- Generar sinergies amb eurodiputats i eurodiputades de diferents països. Rebem el seu suport en les visites al Parlament Europeu que organitzem conjuntament perquè les federacions esportives catalanes s'impliquin en projectes europeus.
 
- Assessorar  les federacions esportives catalanes en els camins a seguir per a la presentació de projectes en les diferents línies de programes, com l'Erasmus Plus Sport.
 
- Organitzar conferències amb ponents de diferents organitzacions europees per generar un major coneixement en temes esportius.